Mijn Naam is Coby de Jong

   Ik woon met teckel Jimmy in de Betuwe.

   Nu mijn 2  dochters het huis uit zijn heb ik nog meer tijd voor

   mijn grote hobby's. Beren maken .

   De naam Drummel beren komt van het plaatsje Drumpt waar ik

   woon . De beren zijn mijn Drumptse Hummels.                           

   De Drummelberen

       dus!

       

 Naar de home page